Overzicht Memo/Raadsinformatiebrieven

Hier vindt u de memo's van de Gemeente Albrandswaard.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (10)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raadsinformatiebrief 2015 149111 beantwoording vragen vergadering Beraad & advies 9 februari over de inrichting begroting 3d's

Raadsinformatiebrief 2015 139788 Toezegging 15 december 2015 overzicht aantal WW en WWB

Raadsinformatiebrief-2015-139788Toezegging-15-december-2015-overzicht-aantal-WW-en-WWB-1.pdf PDF, 110.48 KB

Metadata

Publicatie datum
18-02-2015
Laatst gewijzigd
18-02-2015 13:21
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 144818 inzake bestuursopdracht opstellen programma van eisen vernieuwend woonzorgconcept

Raadsinformatiebrief 2015 145027 Privacy convenant en privacy reglement wijkteam

Raadsinformatiebrief-2015-145027-Privacy-convenant-en-privacy-reglement-wijkteam-1.pdf PDF, 233.69 KB

Metadata

Publicatie datum
18-02-2015
Laatst gewijzigd
18-02-2015 13:21
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 147190 beantwoording schriftlijke vragen fractie EVA over kansen lokale ondernemers BAR aanbesteding

Raadsinformatiebrief-2015-147190-beantwoording-vragen-EVA-over-aanbesteding1.pdf PDF, 38.8 KB

Metadata

Publicatie datum
18-02-2015
Laatst gewijzigd
18-02-2015 13:22
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 137524 Terugkoppeling enquête evaluatie leerlingenvervoer

Raadsinformatiebrief-2015-137524-Terugkoppeling-enquete--evaluatie-leerlingenvervoer-1.pdf PDF, 89.75 KB

Metadata

Publicatie datum
10-02-2015
Laatst gewijzigd
10-02-2015 10:38
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 126632 Tijdelijke huisvesting Scouting Albrandswaard

Raadsinformatiebrief-2015-126632-Tijdelijke-huisvesting-Scouting-Albrandswaard1.pdf PDF, 34.25 KB

Metadata

Publicatie datum
10-02-2015
Laatst gewijzigd
10-02-2015 12:21
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 139455 inzake Openbare verkoop BBL gronden

Raadsinformatiebrief-2015-139455-inzake-Openbare-verkoop-BBL-gronden1.pdf PDF, 203.27 KB

Metadata

Publicatie datum
10-02-2015
Laatst gewijzigd
10-02-2015 15:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 137524 Terugkoppeling enquête evaluatie leerlingenvervoer

Raadsinformatiebrief-2015-137524-Terugkoppeling-enquete--evaluatie-leerlingenvervoer1.pdf PDF, 35.14 KB

Metadata

Publicatie datum
06-02-2015
Laatst gewijzigd
06-02-2015 09:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 139917 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard

Raadsinformatiebrief-2015-139917-Ontwikkeling-E-laadpunten-Albrandswaard1.pdf PDF, 4.61 MB

Metadata

Publicatie datum
06-02-2015
Laatst gewijzigd
06-02-2015 09:59
Zichtbaarheid
Openbaar