Overzicht Memo/Raadsinformatiebrieven

Hier vindt u de memo's van de Gemeente Albrandswaard.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (14)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raadsinformatiebrief 2015 168083 inzake aansturing verbonden Partijen

Raadsinformatiebrief-2015-168083-inzake-aansturing-verbonden-Partijen-1.pdf PDF, 100.91 KB

Metadata

Publicatie datum
29-04-2015
Laatst gewijzigd
29-04-2015 12:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 175028 inzake afronding verkoop BBL gronden Rhoonse Baan

Raadsinformatiebrief-2015-175028-inzake-afronding-verkoop-BBL-gronden-Rhoonse-Baan-1.pdf PDF, 19.4 KB

Metadata

Publicatie datum
29-04-2015
Laatst gewijzigd
29-04-2015 12:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 169112 hernieuwde ter inzagelegging ontwerp BP Polder Albrandswaard

Raadsinformatiebrief-2015-169112-hernieuwde-terinzagelegging-ontwerp-BP-Polder-Albrandswaard-1.pdf PDF, 182.36 KB

Metadata

Publicatie datum
15-04-2015
Laatst gewijzigd
15-04-2015 13:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 169335 Stand van zaken locatie Spui

Raadsinformatiebrief-2015-169335-Stand-van-zaken-locatie-Spui-1.pdf PDF, 81.78 KB

Metadata

Publicatie datum
15-04-2015
Laatst gewijzigd
15-04-2015 13:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 151230 inzake veiligheidscheck voor de gymaccommodaties

Raadsinformatiebrief-2015-151230-inzake-veiligheidscheck-voor-de-gymaccommodaties-1.pdf PDF, 120.42 MB

Metadata

Publicatie datum
15-04-2015
Laatst gewijzigd
15-04-2015 14:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 171725 Schriftelijke vragen van de NAP over Beleid en kosten Sportfaciliteiten

Raadsinformatiebrief 2015 160698 evaluatie huishoudelijke hulp 2014

Raadsinformatiebrief-2015-160698-evaluatie-huishoudelijke-hulp-2014-1.pdf PDF, 247.72 KB

Metadata

Publicatie datum
10-04-2015
Laatst gewijzigd
10-04-2015 09:39
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 163962 Sport en ontspanningsaccommodaties financiële gegevens

Raadsinformatiebrief 2015 147379 beantwoording vragen Beraad & Advies Welzijn 1 december 2014 overheveling buitenonderhoud Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente

Raadsinformatiebrief 2015 167899 beantwoording schriftelijke vragen fractie OPA met betrekking tot de BOA's

Raadsinformatiebrief-2015-157478-beantwoording-schriftelijke-vragen-fractie-OPA-met-betrekking-tot-de-BOA-s-1.pdf PDF, 67.37 KB

Metadata

Publicatie datum
08-04-2015
Laatst gewijzigd
08-04-2015 11:06
Zichtbaarheid
Openbaar