Overzicht Memo/Raadsinformatiebrieven

Hier vindt u de memo's van de Gemeente Albrandswaard.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (286)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raadsinformatiebrief 2015 592113 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds

Raadsinformatiebrief-2015-592113-Financiele-gevolgen-meicirculaire-2015-gemeentefonds-1.pdf PDF, 53.16 KB

Metadata

Publicatie datum
24-06-2015
Laatst gewijzigd
24-06-2015 12:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 593865 Toezegging brief aanvullende voorwaarden Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland

Raadsinformatiebrief 2015 593865 Toezegging brief aanvullende voorwaarden Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland

Raadsinformatiebrief-2015-593865-Toezegging-brief-aanvullende-voorwaarden-Stichting-Eerstelijns-Voorzieningen-Portland.pdf PDF, 728.33 KB

Metadata

Publicatie datum
23-06-2015
Laatst gewijzigd
24-06-2015 15:39
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 193301 Jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen 2014

Raadsinformatiebrief-2015-193301-Jaarverantwoording-kinderopvang-en-peuterspeelzalen-2014.pdf PDF, 249.44 KB

Metadata

Publicatie datum
23-06-2015
Laatst gewijzigd
01-07-2015 13:11
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 591914 inzake beantwoording vragen fracties OPA en PvdA en toezeggingen uit commissie Planning en Control

Raadsinformatiebrief 2015 595569 leerlingenvervoer AW verkorten ritplanning

Raadsinformatiebrief-2015-595569-leerlingenvervoer-AW-verkorten-ritplanning.pdf PDF, 35.58 KB

Metadata

Publicatie datum
23-06-2015
Laatst gewijzigd
01-07-2015 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 597913 vragen uit commissie 29 juni 2015 Toezeggingen raadsvragen B&A 29 juni 2015 inzake Voorjaarsnota 2016

Raadsinformatiebrief 2015 593036 Bedrijventerrein Portland

Raadsinformatiebrief-2015-593036-Bedrijventerrein-Portland.pdf PDF, 8.35 MB

Metadata

Publicatie datum
23-06-2015
Laatst gewijzigd
03-07-2015 10:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 591170 beantwoording schriftelijke vragen fractie EVA over passend onderwijs en dyslexie

Raadsinformatiebrief-2015-591170-beantwoording-schriftelijke-vragen-fractie-EVA-over-passend-onderwijs-en-dyslexie.pdf PDF, 29.3 KB

Metadata

Publicatie datum
23-06-2015
Laatst gewijzigd
07-07-2015 09:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 985632 over uitgavenstop 2015

Raadsinformatiebrief-2015-985632-over-uitgavenstop-2015.pdf PDF, 135.84 KB

Metadata

Publicatie datum
23-06-2015
Laatst gewijzigd
17-07-2015 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar