Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2016

Kwartaal 1 (vanaf maart)

Onderwerp

BC Va

9 maart

BC EV

3 maart

AC Va

AC EV

10 maart

DB

23 maart

Zienswijze

AB

4 maart

Regionaal Investeringsprogramma MRDH

X

X

 

X

X

 

X

Concept ontwerp Begroting MRDH 2017 incl. IPVa 2017 e.v.

X

X

 

 

X

24 maart t/m 18 mei

 

Voortgang RNE en volmacht projectdirecteur

 

 

 

 

X

 

 

Zeggenschap HTM en RET

 

 

 

 

X

24 maart t/m 18 mei

 

Kadernota begroting MRDH 2017

 

 

 

 

 

 

X

Van, Voor en door de 23 gemeenten

 

 

 

 

 

 

X

Vervoerplannen 2017

 

 

 

 

 

Consultatie: 7 april t/m 19

mei

 

 Kwartaal 2

Onderwerp

BC Va

13 april

BC EV

14 april

AC Va

13 april

AC EV

12 april

DB

22 april

Zienswijze

AB

Concept ontwerp Begroting MRDH 2017 incl. IPVa 2017 e.v.

 

 

X

X

 

24 maart t/m 18 mei

 

Regionaal Investeringsprogramma MRDH

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp samenwerkingsconvenant MRDH-PZH

 

 

X

X

 

 

 

Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid

 

 

X

 

 

 

 

Zeggenschap HTM en RET (proces)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementatie doelgroepenvervoer (oud) Haaglanden

X

 

 

 

 

 

 

Ontheffingsaanvraag Flixbus

X

 

 

 

 

 

 

Plan van Aanpak MIRT-onderzoek Bereikbaarheid R-DH

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp

BC Va

18 mei

BC EV

19 mei

AC Va

AC EV

DB

Zienswijze

AB

27 mei

Regionaal Investeringsprogramma MRDH

X

X

 

 

 

 

X

Samenwerkingsconvenant MRDH-PZH

X

X

 

 

 

 

 

OESO (ingekomen reacties gemeenten)

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarrekening MRDH 2015

X

X

 

 

 

 

 

1e Bestuursrapportage

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeggenschap HTM en RET

X

 

 

 

 

 

 

Subsidiebeschikking maatregelen geluidshinder Oosterheemlijn

X

 

 

 

 

 

 

Vaststellen Voorlopig ontwerp en subsidie uitwerking-/realisatiefase

Lijn 1 Delft

X

 

 

 

 

 

 

Presentatie rapport Mott McDonald

X

 

 

 

 

 

 

Subsidieverlening Vervangend vervoer Hoekse Lijn

X

 

 

 

 

 

 

Subsidiebeschikking metrostation Dijkzicht

X

 

 

 

 

 

 

Vaststellingsbeschikking 2013 en 2014 Concessie Haaglanden Stad

X

 

 

 

 

 

 

Vaststellingsbeschikking 2014 Concessie Haaglanden Randstad Rail

X

 

 

 

 

 

 

Definitieve begroting Hoekse Lijn

X

 

 

 

 

 

 

Op 26 mei 2016 staat een raadsledenbijeenkomst RNE gepland.
Begin juni worden op zes locaties raadsledenbijeenkomsten gepland over het Regionaal Investeringsprogramma

 

Onderwerp

BC Va

15 juni

BC EV

16 juni

AC Va

15 juni

AC EV

15 juni

DB

15 juni

Zienswijze

AB

Jaarrekening MRDH 2015

 

 

 

 

X

 

 

1e Bestuursrapportage

 

 

 

 

X

 

 

Regionaal Investeringsprogramma MRDH

X

X

X

X

X

 

 

Zeggenschap HTM en RET (adviesaanvraag)

 

 

X

 

X

 

 

Vaststelling Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid

X

 

 

 

X

 

 

Concept begroting MRDH 2017 incl. IPVa 2017 e.v.

 

 

 

 

X

 

 

Zeggenschap HTM en RET

 

 

 

 

X

 

 

Nota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH

 

 

 

 

X

 

 

Huisvesting MRDH Rotterdam

 

 

 

 

X

 

 

Samenwerkingsconvenant MRDH-PZH

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoording OV-Concessies 2015

X

 

 

 

 

 

 

Voortgangsrapportage Beter Benutten regio Rotterdam

X

 

 

 

 

 

 

Voortgangsrapportage Beter Benutten regio Haaglanden

X

 

 

 

 

 

 

Actualisatie Jaarplan De Verkeersonderneming

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie financieringsarrangement cluster west ivm warmterotonde

 

X

 

 

 

 

 

Concept programma toerisme en recreatie

 

X

 

 

 

 

 

Bestuurlijke conferentie arbeidsmarktinitiatieven

 

X

 

 

 

 

 

RNE: afronden fase 2 en starten fase 3 (onder voorbehoud)

 

X

 

 

 

 

 

NB: De Rekeningcommissie MRDH komt op 24 mei 2016 bijeen om de voorlopige jaarstukken 2015 te behandelen.

 Kwartaal 3

Onderwerp

BC Va

6 juli

BC EV

AC Va

AC EV

DB

Zienswijze

AB

1 juli

Jaarrekening MRDH 2015

 

 

 

 

 

 

X

Concept begroting MRDH 2017 incl. IPVa 2017 e.v.

 

 

 

 

 

 

X

1e Bestuursrapportage

 

 

 

 

 

 

X

Regionaal Investeringsprogramma MRDH

 

 

 

 

 

 

X

Samenwerkingsconvenant MRDH-PZH

 

 

 

 

 

 

X

Zeggenschap HTM en RET

 

 

 

 

 

 

X

Vaststelling Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

X

Nota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH

 

 

 

 

 

 

X

Huisvesting MRDH Rotterdam

 

 

 

 

 

 

X

Gunningsbesluit concessie Rail 2016-205 RET

X

 

 

 

 

 

 

Gunningsbesluit concessie Rail 2016-205 HTM

X

 

 

 

 

 

 

Update Innovatie agenda Mobiliteit

X

 

 

 

 

 

 

Ontwerp vervoerplan 2017 + Nota van Beantwoording

X

 

 

 

 

 

 

Vergunningverlening in dienststelling HSE

X

 

 

 

 

 

 

OZB Belasting op OV Assets

X

 

 

 

 

 

 

Projectbesluit Lijn 1 Den Haag-Scheveningen

X

 

 

 

 

 

 

Overeenkomsten Beheer en Onderhoud lightrail

X

 

 

 

 

 

 

World Expo 2025

X

 

 

 

 

 

 

Onderwerp

BC Va

21 sept.

BC EV

22 sept.

AC Va

AC EV

DB

28 sept.

Zienswijze

AB

BO MIRT

X

X

 

 

 

 

 

Loon- en prijspeilaanpassingen 2016 RET en Connexxion

X

 

 

 

 

 

 

Subsidievaststelling concessies 2016 alle vervoerders

X

 

 

 

 

 

 

Overeenkomsten Beheer&Onderhoud stadstram Haaglanden en

tram/metro Rotterdam

X

 

 

 

 

 

 

Voortgangsnota Verkeersveiligheid

X

 

X

 

 

 

 

Nieuwe verordening Vervoersautoriteit

X

 

 

 

 

X

 

Afronden regionale uniforme warmte/koude kaarten 23 gemeenten

 

X

 

 

 

 

 

Vaststelling agenda bedrijventerreinen

 

X

 

 

 

 

 

Evaluatie bijdrageregeling EV

 

X

 

 

 

 

 

Update/voortgang clusters Cleantech en Medical Delta

 

X

 

 

 

 

 

RNE: afronden fase 3 en starten fase 4

 

X

 

 

 

 

 

 Kwartaal 4

Onderwerp

BC Va

26 okt.

BC EV

AC Va

5 okt.

AC EV

6 okt.

DB

12 okt.

Zienswijze

AB

Organisatieverordening MRDH

 

 

 

 

X

 

 

Sociaal Statuut MRDH

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loon- en prijspeilaanpassingen 2016 NS Hoekse Lijn

X

 

 

 

 

 

 

Subsidieverlening concessies 2017 alle vervoerders

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp

BC Va

16 nov.

BC EV

17 nov.

AC Va

16 nov.

AC EV

16 nov.

DB

23 nov.

Zienswijze

AB

4 nov.

Organisatieverordening MRDH

 

 

 

 

 

 

X

Sociaal Statuut MRDH

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Benoeming voorzitter en plv voorzitter MRDH (per 1-1-2017)

 

 

 

 

X

 

 

Benoeming drie leden DB MRDH (per 1-1-2017)

 

 

 

 

X

 

 

Plan van Aanpak eerste evaluatie GR MRDH

 

 

 

 

X

 

 

2e Bestuursrapportage

X

X

 

 

X

 

 

Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen MRDH

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loon- en prijspeilaanpassingen 2016 NS Hoekse Lijn

X

 

 

 

 

 

 

Meerjarenbestuursovereenkomst ROV

X

 

X

 

X

 

 

Nieuwe verordening Vervoersautoriteit

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferentie mobiliteitsinnovatie

 

X

 

 

 

 

 

Detailhandel

 

X

 

 

 

 

 

Benoeming voorzitter en plv. voorzitter BC EV 2017-2018 per 1-1-2017

 

X

 

 

 

 

 

RNE: afronden fase 4

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vervolg kwartaal 4

Onderwerp

BC Va

7 dec.

BC EV

AC Va

AC EV

DB

Zienswijze

AB

9 dec.

Subsidievaststellingen 2015 RET N.V en RET Bus B.V.

X

 

 

 

 

 

 

Subsidievaststellingen NS Hoekse Lijn 2015

X

 

 

 

 

 

 

Subsidiebeschikkingen OV 2017

X

 

 

 

 

 

 

Subsidieverlening concessies 2017 alle vervoerders

X

 

 

 

 

 

 

Financiering opschaling waterstofbussen

X

 

 

 

 

 

 

Benoeming voorzitter en plv. voorzitter BC Va 2017-2018 per 1-1-2017

X

 

 

 

 

 

 

Benoeming leden Presidium Va 2017-2018 inclusief Poho middelen per 1-1-2017

X

 

 

 

 

 

 

Operationele kaders treasury

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp

BC Va

7 dec.

BC EV

AC Va

AC EV

DB

Zienswijze

AB

9 dec.

Nieuwe verordening Vervoersautoriteit

 

 

 

 

 

 

X

Benoeming voorzitter en plv voorzitter MRDH (per 1-1-2017)

 

 

 

 

 

 

X

Benoeming drie leden DB MRDH (per 1-1-2017)

 

 

 

 

 

 

X

Plan van Aanpak eerste evaluatie GR MRDH

 

 

 

 

 

 

X

2e Bestuursrapportage

 

 

 

 

 

 

X

Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen MRDH

 

 

 

 

 

 

X

RNE: afronden fase 4

 

 

 

 

 

 

X

 


  • 03 mei 2016
Terug