Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Beraad & Advies Algemeen
Datum: 30-09-2014 21:45:00 uur


Fokke & Sukke zaal
Voorzitter: De heer M. Bianchi
Griffier: Mevrouw E.T.M. Meijers
4
Algemene bijlage
Agenda B&A Algemeen 30 september 2014 (pdf, 29 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage