Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Beraad & Advies Ruimte
Datum: 02-09-2014 20:00 uur


Fokke & Sukke zaal
Voorzitter: De heer R.F.A.C.M. van Meijbeek
Griffier: Mevrouw E.T.M. Meijers
20:00 – 21:30 uur 20
21:30 – 22:00 uur 6
22:00 – 22:30 uur 1
Algemene bijlage
Agenda B&A Ruimte 2 september 2014 (pdf, 30 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage