Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Beraad & Advies Ruimte
Datum: 13-05-2014 20:00 uur


Richard Branson
Voorzitter: De heer R.F.A.C.M. van Meijbeek
Griffier: Mevrouw E.T.M. Meijers
20:00 -20:45 uur 10
20:45 - 21:15 uur 10
21:15 - 21:30 3
21:30 - 22:00 uur 4
22:00 - 22:30 uur 3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage