Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Beraad & Advies Ruimte
Datum: 22-09-2015 19:30 uur


Richard Branson
Voorzitter: De heer R. van Zijl
Griffier: Mevrouw E.T.M. Meijers
19:30 - 20:00 uur 1
20.00 – 20.30 uur 6
20.30 – 21.15 uur 3
21:15 - 22:15 uur 6
22.45 – 23.15 uur 2
Algemene bijlage
AGENDA B&A Ruimte 22 september 2015 (pdf, 33.5 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage