Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Beraad & Advies Ruimte
Datum: 04-10-2016 19:30 uur


Richard Branson
Voorzitter: De heer R. van Zijl
Griffier: Mevrouw E.T.M. Meijers
19.30 - 20.15 uur 8
20.15 - 20.45 uur 4
Griffier: Mevrouw E.J. van der Matten
20.45 - 21.00 uur 4
Griffier: Mevrouw E.T.M. Meijers
21.00 - 21.30 uur 10
21.30 - 22.00 uur 6
22.00 - 22.30 uur 10
Algemene bijlage
AGENDA B&A Ruimte 4 oktober 2016 (pdf, 17.7 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage