Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Beraad & Advies Ruimte
Datum: 06-12-2016 19:30 uur


Richard Branson
Voorzitter: De heer R. van Zijl
Griffier: Mevrouw E.T.M. Meijers
19:30 - 20:15 uur 3
20:15 – 20:45 uur 4
20:45 – 21:30 uur 0
21:30 – 22:00 uur 4
Algemene bijlage
Agenda Beraad en Advies Ruimte 6 december 2016 (pdf, 84 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage