VergaderingVergadering van Beraad & Advies Ruimte
Datum: 10-05-2016 19:30 uur


Richard Branson
Voorzitter: De heer R. van Zijl
Griffier: Mevrouw E.T.M. Meijers
19:30 - 20-30 uur 5
20:30 - 21:00 uur 4
21:00 - 21:30 uur 6
21:30 – 22:15 uur 4
Algemene bijlage
Agenda B&A Ruimte 10 mei 2016 (pdf, 12.73 KB)