VergaderingVergadering van Beraad & Advies Ruimte
Datum: 07-11-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: De heer R. van Zijl
Griffier: Mevrouw E.T.M. Meijers
19.30 - 20.00 uur 2
20.00-20.45 uur 7
6
Richard Branson
21.30-21:45 uur 6
21.45-22.00 uur 5
22.00-22.15 uur 1
Algemene bijlage
Agenda Beraad en Advies Ruimte 7 november 2017 (pdf, 51.48 KB)