Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Beraad & Advies Ruimte
Datum: 17-09-2018 19:30 uur


Richard Branson
Voorzitter: De heer T.M. Vuik
Griffier: De heer L. Groenenboom
19.30 -20.00 6
20.00 -20.30 6
20.30 -21.00 3
21.00 - 21.30 6
Algemene bijlage
AGENDA Beraad en Advies Ruimte 17 september 2018 (pdf, 299.3 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage