VergaderingVergadering van Beraad & Advies Welzijn
Datum: 07-10-2014 19:00 uur


Richard Branson
Voorzitter: De heer F.B. van der Stam
Griffier: Mevrouw E.J. van der Matten
5
4
7
5
Algemene bijlage
AGENDA B&A Welzijn 7 oktober (pdf, 24.5 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage