Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Beraad & Advies Welzijn
Datum: 10-09-2018 19:30 uur


Richard Branson
Voorzitter: De heer F.B. van der Stam
Griffier: Mevrouw E.J. van der Matten
19.30 -20.00 8
20:00 - 22:00 uur 6
Algemene bijlage
AGENDA Beraad en Advies Welzijn 10 september 2018 (pdf, 295.2 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage