Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 15-11-2010 19:45 uur


Richard Branson
Voorzitter: De heer H.J. Duurkoop
19.45 - 20.30 uur 3
20.30 - 21.15 uur 3
21.15 - 21.45 6
Ontvangstkamer 2.10
21.45 - 22.00 uur 0
Fokke & Sukke zaal
Voorzitter: De heer L.H. Goudriaan
19.45 - 20.30 uur 3
20.30 - 20.45 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage