VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 10-01-2011 19:45 uur


Richard Branson
Voorzitter: De heer L.H. Goudriaan
19.45 - 20.30 uur 2
20.30 - 21.15 uur 1
21.15 - 22.00 uur 0
Fokke & Sukke zaal
Voorzitter: De heer A.H.G. Prinsen
Griffier: Mevrouw R. van der Tempel
19.45 - 21.45 uur 0
21.45 - 22.05 uur 0
22.05 - 22.15 uur 0