VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 14-02-2011 19:45 uur


Richard Branson
Voorzitter: De heer R. Moret
Griffier: Mevrouw R. van der Tempel
19.45 - 20.45 uur 0
20.45 - 21.30 uur 7
Fokke & Sukke zaal
Voorzitter: De heer H.J. Duurkoop
19.45 - 20.00 uur 0
20.00 - 20.30 uur 1
20.30 - 21.00 UUR 0
21.00 - 21.30 uur 0