VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 09-04-2013 19:30 uur


Fokke & Sukke zaal
Voorzitter: De heer R. Moret
Griffier: Mevrouw E.J. van der Matten
19:30 uur 13