VergaderingVergadering van Commissie Planning & Control
Datum: 27-10-2015 19:30 uur


Richard Branson
Voorzitter: De heer M. Bianchi
Griffier: Mevrouw E.J. van der Matten
19:30 - 20:00 uur 2
20:00 -20:30 uur 6
20:30 - 21:30 uur 3
21:00 - 22:00 uur 4
22:00 - 22:30 uur 4
Algemene bijlage
Agenda Commissie Planning & Control 27 oktober 2015 (pdf, 15.4 kB)
Raadsinformatiebrief 2015 1017113 inzake Reactie op het onderzoek van de provincie Zuid-Holland naar de jaarrekening 2014 (pdf, 26.8 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage