Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Commissie Planning & Control
Datum: 15-10-2018 19:30 uur


Richard Branson
Griffier: Mevrouw E.J. van der Matten
3
3
Algemene bijlage
Agenda B&A Planning & Control 15 oktober 2018 (pdf, 293.3 kB)
1355029 Raadsinformatiebrief inzake beantwoording raadsvragen begroting 2019 en 2e tussenrapportage 2018 (pdf, 364.8 kB)
1352047 Raadsinformatiebrief MPOt 2018 met geheime bijlage (pdf, 95.6 kB)
VVD - Raadsvragen Begroting 2019 en 2e TR 2018 Gemeente Albrandswaard (pdf, 157.5 kB)
Groen Links - Raadsvragen Begroting 2019 en 2e TR 2018 Gemeente Albrandswaard (pdf, 142.6 kB)
CU-SGP - Raadsvragen Begroting 2019 en 2e TR 2018 Gemeente Albrandswaard (pdf, 212.7 kB)
CDA - Raadsvragen Begroting 2019 en 2e TR 2018 Gemeente Albrandswaard (pdf, 53.6 kB)
EVA - Raadsvragen Begroting 2019 en 2e TR 2018 Gemeente Albrandswaard (pdf, 177.6 kB)
1356216 Raadsinformatiebrief inzake septembercirculaire 2018 Gemeentefonds (pdf, 225.1 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage