VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-03-2010 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: De heer H. Wagner
20.00 - 20.05 uur 0
20.05 -20.10 uur 5
20.10 - 20.20 1
20.20 - 20.30 uur 2
20.30 - 20.45 uur 4
20.45 - 21.30 uur 0
21.30 - 22.15 uur 0
22.15 uur 0