VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 11-03-2010 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: De heer H. Wagner
20.00 - 20.05 uur 0
20.05 - 21.05 uur 0
21.05 uur 0