Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-01-2010 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: De heer H. Wagner
20.00 uur 0
20.05 uur 0
20.30 uur 0
20.45 uur 1
21.00 uur 14
21.05 uur 5
21.10 uur 0
21.20 uur 2
21.25 uur 1
21.55 uur 1
22.40 uur 4
23.25 5
23.55 uur 2
00.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage