VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-04-2010 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: De heer H. Wagner
19.00 uur 0
19.05 uur 0
19.30 uur 0
19.35 uur 5
19.40 uur 4
19.45 uur 0
19.48 4
19.50 uur 1
21.30 uur 2
22.15 uur 0
22.30 uur 0
22.50 uur 0
22.55 uur 0
23.00 uur 0
23.05 uur 0
23.15 uur 2
23.30 0