Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-06-2010 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: De heer H. Wagner
20.00 uur 0
20.05 uur 0
20.30 0
21.00 uur 8
21.05 uur 7
21.10 uur 7
21.25 uur 1
21.45 uur 0
22.00 uur 2
22.05 uur 3
22.15 uur 5
23.00 uur 3
Ontvangstkamer 2.10
23.45 uur 0
00.15 uur 2
00.45 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage