VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 31-10-2011 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: De heer H. Wagner
20.00 uur 0
0
0
1
Griffier: Mevrouw R. van der Tempel
6
0
16
8
3
3
3