VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-09-2012 20:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: De heer R.F.A.C.M. van Meijbeek
Griffier: Mevrouw R. van der Tempel
0
0
1
2
37
11
5
3
Richard Branson
0
Raadzaal
0