VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 02-04-2012 20:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: De heer H. Wagner
Griffier: Mevrouw R. van der Tempel
20:30 uur 0
0
0
1
24
4
5
3
3
0
0