VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-02-2014 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: De heer H. Wagner
Griffier: Mevrouw R. van der Tempel
0
0
2
Voorzitter: de heer T.W. van der Knaap
1
Voorzitter: De heer H. Wagner
19
12
0
0
14
2
6
6
2
0
0
Algemene bijlage
agenda raadsvergadering 24 februari 2014 (pdf, 16 KB)