VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-01-2014 20:00:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: De heer H. Wagner
Griffier: Mevrouw R. van der Tempel
20:00 uur 0
0
2
2
28
12
5
5
4
3
3
0
Algemene bijlage
138783 rbsl Gevolgen voor portefeuilleverdeling college en vertegenwoordiging in verbonden partijen na aftreden B.G. Euser (pdf, 7.5 kB)
138810 Portefeuilleverdeling 2010-2014 (pdf, 18.4 kB)
138881 rv Gevolgen voor de porteufeuilleverdeling in college en vertegenwoordiging in verbonden partijen na aftreden B.G. Euser (pdf, 50.2 kB)
138931 Aanwijzingsbevoegdheid gemeenschappelijke regelingen 14 januari 2014 (pdf, 11 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage