VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-06-2015 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: De heer H. Wagner
Griffier: Mevrouw R. van der Tempel
0
0
3
1
9
1
57
8
5
4
0
Algemene bijlage
593444 Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Albrandswaard 8 juni 2015 (pdf, 4,71 MB)