VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-12-2016 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: De heer H. Wagner
Griffier: Mevrouw R. van der Tempel
0
0
0
2
17
23
8
4
5
3
0
0
Algemene bijlage
AGENDA Raad 19 december 2016 (pdf, 15,84 KB)