VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-11-2017 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: De heer H. Wagner
Griffier: De heer P.P. Moors
0
0
0
2
18
25
10
7
10
0