VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 02-07-2018 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: De heer H. Wagner
Griffier: De heer L. Groenenboom
0
0
0
1
12
23
8
2
4
8
6
5
0
0
Algemene bijlage
AGENDA RAADSVERGADERING 2 JULI 2018 (pdf, 103.54 KB)