Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Documenten

Lijst van ingekomen brieven

Nr Datum Onderwerp Bestandsnaam
1 16-09-2019 61. 112557 Schriftelijke vragen fractie EVA stikstof en bouw 61. 112557 Schriftelijke vragen fractie EVA stikstof en bouw.pdf
2 16-09-2019 60. 111668 VvE de Parel van Portland aanvraag motorplaatsen 60. 111668 VvE de Parel van Portland aanvraag motorplaatsen.pdf
3 16-09-2019 111594 Bezorgde bewoner Stop de uitrol van het 5G netwerk geredigeerd 59. Bezorgde bewoner Stop de uitrol van het 5G netwerk geredigeerd.pdf
4 16-09-2019 111228 Bezorgde bewoner Verzoek bestuderen documenten inzake uitrol van 5G netwerk geredigeerd 58. 111228 Bezorgde bewoner Verzoek bestuderen documenten inzake uitrol van 5G netwerk geredigeerd.pdf
5 16-09-2019 110814 Bezorgde bewoner Juridische mededeling van aansprakelijkheid inzake implementatie van 5G geredigeerd 57. Bezorgde bewoner Juridische mededeling van aansprakelijkheid inzake implementatie van 5G geredigeerd.pdf
6 16-09-2019 109824 Provincie Zuid Holland Ter informatie Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 GR Jeugdhulp Rijnmond 56. 109824 Provincie Zuid Holland Ter informatie Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 GR Jeugdhulp Rijnmond.pdf
7 16-09-2019 110334 Bezorgde bewoner Beleid rondom invoering 5G netwerk geredigeerd 55. 110334 Bezorgde bewoner Beleid rondom invoering 5G netwerk geredigeerd.pdf
8 16-09-2019 109766 Bezorgde burger Verzoek aandacht voor uitrol 5G-netwerk tevens verzoek ondertekenen petitie Ik zeg nee tegen 5G 54. 109766 Bezorgde burger Verzoek aandacht voor uitrol 5G-netwerk tevens verzoek ondertekenen petitie Ik zeg nee tegen 5G.pdf
9 16-09-2019 109675 bezorgde burger bezwaar maken in Den Haag tegen 5G-netwerk geredigeerd 53. 109675 bezorgde burger bezwaar maken in Den Haag tegen 5G-netwerk geredigeerd.pdf
10 16-09-2019 109673 Bezorgde bewoner verzoek tegengeluid inzake onverantwoord en ondemocratisch verplicht uitrollen van 5G Geredigeerd 52. 109673 Bezorgde bewoner verzoek tegengeluid inzake onverantwoord en ondemocratisch verplicht uitrollen van 5G Geredigeerd.pdf
11 12-09-2019 108776 Bezorgde burger brief 'Zorgen over onze gezondheid' geredigeerd 51. 108776 Bezorgde burger brief 'Zorgen over onze gezondheid' geredigeerd.pdf
12 12-09-2019 110389 Bewoner Albrandswaard zienswijze brief Ontwerpbestemmingsplan, milieueffectrapportage en Besluit Hogere Grenswaarde Essendael geredigeerd 45. 110389 Bewoner Albrandswaard zienswijze brief Ontwerpbestemmingsplan, milieueffectrapportage en Besluit Hogere Grenswaarde Essendael geredigeerd.pdf
13 12-09-2019 107604 Bezorgde burger brief 'Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur' geredigeerd 44. 107604 Bezorgde burger brief 'Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur' geredigeerd.pdf
14 12-09-2019 107985 Provincie Zuid-Holland inzake Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 MRDH 43. 107985 Provincie Zuid-Holland inzake Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 MRDH.pdf
15 12-09-2019 105899 Ministerie BZK Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat 42. 105899 Ministerie BZK Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat.pdf