Gemeenschappelijke regeling BAR Organisatie

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de ambtenaren van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk in één organisatie gaan werken. Met als  om inwoners en ondernemers betere dienstverlening te bieden tegen lagere kosten.