Gemeenschappelijke regeling BAR Organisatie

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de ambtenaren van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk in één organisatie gaan werken. Met als  om inwoners en ondernemers betere dienstverlening te bieden tegen lagere kosten.

Agendapunten (6)

Documenten (8)