Rekenkamer Albrandswaard

De Rekenkamer Albrandswaard is ingesteld op 5 oktober 2020. De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het functioneren van de gemeente Albrandswaard. Dit betekent dat de rekenkamer onderzoekt of het college van burgemeester en wethouders en de ambtenaren op een goede manier hun werk doen en of het gemeentelijke beleid is uitgevoerd volgens de regels en het gewenste effect had. Het doel van de rekenkamer is bij te dragen aan het verbeteren van de gemeentelijke bedrijfs- en beleidsvoering en het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad.

Onderzoek

Per jaar voert de rekenkamer 1 onderzoek uit. De rekenkamer heeft een lijst van mogelijk te onderzoeken onderwerpen. De leden van de gemeenteraad bespreken samen naar welke onderwerpen hun voorkeur uitgaat. De directeur van de rekenkamer bepaalt uiteindelijk welke onderwerpen geschikt zijn voor onderzoek en informeert de gemeenteraad hierover.  

Rapporten

In de rapporten van de rekenkamer staan naast bevindingen en conclusies, ook aanbevelingen. De gemeenteraad discussieert met het college over het rapport en neemt een besluit over de aanbevelingen. Als deze worden overgenomen, moet het college ze vervolgens uitvoeren.

De rapporten van onderzoeken die de rekenkamer heeft uitgevoerd kunt u bekijken op de website van de rekenkamer(externe link). Rapporten van vóór 2020 van de Rekenkamercommissie Albrandswaard kunt u bekijken in het raadsinformatiesysteem van Albrandswaard.

Samenstelling

De directeur van de rekenkamer is::

  • Mevrouw prof. dr. ir. M. (Marjolein) van Asselt.

Zij is ook werkzaam voor de Rekenkamer Rotterdam. 

Contact

Rekenkamer

Telefoon: (010) 267 22 42
E-mail: info@rekenkamer.rotterdam.nl

Begeleidingscommissie Rekenkamer

E-mail: griffie@albrandswaard.nl

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (17)

meer minder