Vergaderingen

In verband met het coronavirus zijn activiteiten van de gemeenteraad van Albrandswaard aangepast.

  • Alle vergaderingen van de gemeenteraad vinden digitaal plaats.
  • De digitale vergaderingen kunt u via deze website meekijken, maar ook via de facebook pagina en het TV kanaal van RTV Albrandswaard.
  • Inspreken blijft mogelijk, maar op een gepaste manier. Samen met de griffier zal worden gezocht naar een oplossing.

Inspreken?

U kunt voor een beraad & advies vergadering en/of raadsvergadering spreektijd aanvragen bij griffier Eelco Groenenboom.

U kunt niet inspreken over:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordracht of aanbeveling van personen;
  • wanneer u een klacht kan of kon indienen.

Reglement van Orde

Overzicht vergaderingen 2020

Overzicht vergaderingen 2021

Toelichting vergaderwijze

 

Bestuursorganen

 
Gearchiveerde bestuursorganen