Vergaderingen

In verband met het coronavirus zijn activiteiten van de gemeenteraad van Albrandswaard aangepast.

  • Vanaf 21 juni 2021 vinden alle vergaderingen van de gemeenteraad weer fysiek plaats.
  • Tot nader orde is bij deze vergaderingen nog geen publiek toegestaan.
  • De vergaderingen kunt u via deze website meekijken.
  • Zodra RTV Albrandswaard verhuisd is naar het Huis van Albrandswaard zullen de vergaderingen ook weer door hen worden uitgezonden.
  • Inspreken blijft mogelijk, maar op een gepaste manier. Samen met de griffier zal worden gezocht naar een oplossing.

Inspreken?

U kunt voor een beraad & advies vergadering en/of raadsvergadering spreektijd aanvragen bij griffier Eelco Groenenboom.

U kunt niet inspreken over:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordracht of aanbeveling van personen;
  • wanneer u een klacht kan of kon indienen.

Reglement van Orde

Overzicht vergaderingen 2021

Overzicht vergaderingen 2022

Toelichting vergaderwijze

 

Bestuursorganen

 
Gearchiveerde bestuursorganen