Vergaderingen

U kunt vergaderingen live volgen via deze website en de kanalen van RTV Albrandswaard.

Inspreken?

U kunt voor een beraad & advies vergadering en/of raadsvergadering spreektijd aanvragen bij griffier Eelco Groenenboom.

U kunt niet inspreken over:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordracht of aanbeveling van personen;
  • wanneer u een klacht kan of kon indienen.

Reglement van Orde

Overzicht vergaderingen 2023

Overzicht vergaderingen 2024

Toelichting vergaderwijze

 

Bestuursorganen

 
Gearchiveerde bestuursorganen