Vergaderingen

In verband met het coronavirus zijn alle activiteiten van de gemeenteraad van Albrandswaard tot en met 6 april 2020 geannuleerd.

De volgende vergaderingen gaan door deze maatregel niet door:

  • Beraad & Advies Ruimte op 16 maart;
  • Gemeenteraad op 30 maart;
  • Beraad & Advies Welzijn op 6 april.

Inspreken?

U kunt voor een beraad & advies vergadering en/of raadsvergadering spreektijd aanvragen bij griffier Eelco Groenenboom.

U kunt niet inspreken over:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordracht of aanbeveling van personen;
  • wanneer u een klacht kan of kon indienen.

Reglement van Orde

Overzicht vergaderingen 2020

Toelichting vergaderwijze

 

Bestuursorganen

 
Gearchiveerde bestuursorganen