Overzicht Memo/Raadsinformatiebrieven

Hier vindt u de memo's van de Gemeente Albrandswaard.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (12)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raadsinformatiebrief 2015 592113 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds

Raadsinformatiebrief-2015-592113-Financiele-gevolgen-meicirculaire-2015-gemeentefonds-1.pdf PDF, 53.16 KB

Metadata

Publicatie datum
24-06-2015
Laatst gewijzigd
24-06-2015 12:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 593865 Toezegging brief aanvullende voorwaarden Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland

Raadsinformatiebrief 2015 174780 Richtlijnen en Uitvoeringsbeleid Participatiewet

Raadsinformatiebrief-2015-174780-Richtlijnen-en-Uitvoeringsbeleid-Participatiewet-1.pdf PDF, 1.34 MB

Metadata

Publicatie datum
17-06-2015
Laatst gewijzigd
17-06-2015 13:12
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 193525 beantwoording schriftelijke vragen Fractie EVA n.a.v. bestemmingsplan Polder Albrandswaard

Raadsinformatiebrief 2015 591482 ombuigingen voorjaarsnota 2016

Raadsinformatiebrief-2015-591482-ombuigingen-voorjaarsnota-2016-1.pdf PDF, 80.1 KB

Metadata

Publicatie datum
17-06-2015
Laatst gewijzigd
17-06-2015 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 591782 inzake beantwoording vragen fractie PvdA inzake doorrekening in de tussenrapportage 2015 en de voorjaarsnota voor de begroting 2016

Raadsinformatiebrief 2015 185503 opvolging aanbeveling Rekenkamercommissie jeugdbeleid

Raadsinformatiebrief-2015-185503-opvolging-aanbeveling-Rekenkamercommissie-jeugdbeleid-1.pdf PDF, 223.46 KB

Metadata

Publicatie datum
10-06-2015
Laatst gewijzigd
10-06-2015 09:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 187356 Beantwoording vragen beraad & advies welzijn vergadering over de Begroting 2016 SVHW

Raadsinformatiebrief 2015 188159 BAR ontwerpbegroting 2016 (BTW -vrijstelling)

Raadsinformatiebrief-2015-188159-BAR-ontwerpbegroting-2016-BTW-vrijstelling.pdf PDF, 32.42 KB

Metadata

Publicatie datum
03-06-2015
Laatst gewijzigd
03-06-2015 13:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2015 188698 aanvullende informatie Wijzigingsplan Rijsdijk-Achterdijk