Overzicht Raadsbesluiten

Hieronder vindt u een overzicht van Raadsbesluiten.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (48)

download

Exporteren naar

PDF Excel

164406 rbsl Zienswijze begroting 2021 SVHW

164406-rbsl-Zienswijze-begroting-2021-SVHW.pdf PDF, 65.1 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2020
Laatst gewijzigd
02-07-2020 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

148679 rbsl Benoeming leden commissie Ruimtelijke Kwaliteit

148679-rbsl-Benoeming-leden-commissie-Ruimtelijke-Kwaliteit.pdf PDF, 68.66 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2020
Laatst gewijzigd
02-07-2020 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

151343 rbsl Bestemmingsplan Zuidelijke entree Overhoeken I en II

151343-rbsl-Bestemmingsplan-Zuidelijke-entree-Overhoeken-I-en-II.pdf PDF, 86.42 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2020
Laatst gewijzigd
02-07-2020 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

154638 rbls Jaarstukken Albrandswaard 2019

154638-rbls-Jaarstukken-Albrandswaard-2019.pdf PDF, 69.55 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2020
Laatst gewijzigd
02-07-2020 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

158897 rbsl Meerjaren Prognose Ontwikkelingsprojecten (MPO) 2020

158897-rbsl-Meerjaren-Prognose-Ontwikkelingsprojecten-MPO-2020.pdf PDF, 92.09 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2020
Laatst gewijzigd
02-07-2020 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

159316 rbsl Gezamenlijk aanbesteden accountancydienstverlening voor de periode van 2021-2024 met optie tot eenmalig verlengen met 4 jaar

160365 rbsl Zienswijze op de concept Jaarstukken 2019 en concept Begroting 2021 GR BAR-organisatie

160365-rbsl-Zienswijze-op-de-concept-Jaarstukken-2019-en-concept-Begroting-2021-GR-BAR-organisatie.pdf PDF, 92.42 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2020
Laatst gewijzigd
02-07-2020 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

161318 rbsl Zienswijze MRDH begroting 2021

161318-rbsl-Zienswijze-MRDH-begroting-2021.pdf PDF, 58.97 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2020
Laatst gewijzigd
02-07-2020 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

161324 rbsl MRDH zienswijze Treasurystatuut 2021

161324-rbsl-MRDH-zienswijze-Treasurystatuut-2021.pdf PDF, 51.44 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2020
Laatst gewijzigd
02-07-2020 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

162617 rbsl Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 Albrandswaard

162617-rbsl-Verordening-Woonruimtebemiddeling-regio-Rotterdam-2020-Albrandswaard.pdf PDF, 59.74 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2020
Laatst gewijzigd
02-07-2020 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar