Overzicht Memo/Raadsinformatiebrieven

Hier vindt u de memo's van de Gemeente Albrandswaard.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (107)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raadsinformatiebrief 2017 1296984 inzake Managementletter BAR organisatie

Raadsinformatiebrief-2017-1296984-inzake-Managementletter-BAR-organisatie.pdf PDF, 628.18 KB

Metadata

Publicatie datum
21-12-2017
Laatst gewijzigd
21-12-2017 14:21
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2017 1297923 inzake aanbieding inventarisatierapport aandeelhouderscommissie over aandeelhouderschap Eneco

Raadsinformatiebrief 2017 1297836 inzake erfpacht JCA

Raadsinformatiebrief-2017-1297836-inzake-erfpacht-JCA.pdf PDF, 83.18 KB

Metadata

Publicatie datum
20-12-2017
Laatst gewijzigd
20-12-2017 13:14
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2017 1299001 inzake toezegging termijn onderhandeling erfpachtcanon Gebr. Geeve

Raadsinformatiebrief-2017-11299001-inzake-toezegging-termijn-onderhandeling-erfpachtcanon-Gebr-Geeve-1.pdf PDF, 51.98 KB

Metadata

Publicatie datum
14-12-2017
Laatst gewijzigd
20-12-2017 13:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2017 11299001 inzake toezegging termijn onderhandeling erfpachtcanon Gebr. Geeve

Raadsinformatiebrief-2017-11299001-inzake-toezegging-termijn-onderhandeling-erfpachtcanon-Gebr-Geeve-2.pdf PDF, 51.98 KB

Metadata

Publicatie datum
14-12-2017
Laatst gewijzigd
14-12-2017 12:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2017 1294010 inzake Participatiewet Wet Buig

Raadsinformatiebrief-2017-1294010-inzake-Participatiewet-Wet-Buig-1.pdf PDF, 81.77 KB

Metadata

Publicatie datum
13-12-2017
Laatst gewijzigd
13-12-2017 11:12
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2017 1296587 Beleidsnota Beter scheiden, minder afval

Raadsinformatiebrief-2017-1296587-Beleidsnota-Beter-scheiden-minder-afval-1.pdf PDF, 46.07 KB

Metadata

Publicatie datum
13-12-2017
Laatst gewijzigd
13-12-2017 11:12
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2017 1292218 ontwikkeling Gemeentefonds als gevolg van regeerakkoord Rutte III

Raadsinformatiebrief-2017-1292218-ontwikkeling-Gemeentefonds-als-gevolg-van-regeerakkoord-Rutte-III.pdf PDF, 703.32 KB

Metadata

Publicatie datum
07-12-2017
Laatst gewijzigd
07-12-2017 11:28
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2017 1293342 Beantwoording raadsvragen fractie CDA inzake aanvraag EU subsidie WIFI4EU

Raadsinformatiebrief-2017-1293342-Beantwoording-raadsvragen-fractie-CDA-inzake-aanvraag-EU-subsidie-WIFI4EU.pdf PDF, 289.14 KB

Metadata

Publicatie datum
07-12-2017
Laatst gewijzigd
07-12-2017 11:28
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2017 1290663 rapportage Interbestuurlijk Toezicht provincie Zuid-Holland november 2017

Raadsinformatiebrief-2017-1290663-rapportage-Interbestuurlijk-Toezicht-provincie-Zuid-Holland-november-2017.pdf PDF, 12.15 MB

Metadata

Publicatie datum
07-12-2017
Laatst gewijzigd
07-12-2017 11:28
Zichtbaarheid
Openbaar