Overzicht Memo/Raadsinformatiebrieven

Hier vindt u de memo's van de Gemeente Albrandswaard.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (12)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raadsinformatiebrief 2019 84327 inzake beantwoording motie EVA CU SGP over Veilig verkeer Albrandswaard

Raadsinformatiebrief-2019-84327-inzake-beantwoording-motie-EVA-CU-SGP-over-Veilig-verkeer-Albrandswaard.pdf PDF, 801.95 KB

Metadata

Publicatie datum
30-10-2019
Laatst gewijzigd
30-10-2019 09:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2019 105505 inzake SRoI spelregels

Raadsinformatiebrief-2019-105505-inzake-SRoI-spelregels.pdf PDF, 451.69 KB

Metadata

Publicatie datum
30-10-2019
Laatst gewijzigd
30-10-2019 09:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2019 124064 beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks m.b.t. bouwen voor ouderen en starters

Raadsinformatiebrief-2019-124064-beantwoording-schriftelijke-vragen-GroenLinks-m-b-t-bouwen-voor-ouderen-en-starters.pdf PDF, 272.1 KB

Metadata

Publicatie datum
30-10-2019
Laatst gewijzigd
30-10-2019 09:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2019 124961 inzake conceptprogrammabegroting 2020

Raadsinformatiebrief-2019-124961-inzake-conceptprogrammabegroting-2020.pdf PDF, 460.35 KB

Metadata

Publicatie datum
29-10-2019
Laatst gewijzigd
29-10-2019 12:57
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2019 60422 uitvoeringsbeleidsplan VTH 2019-2022 en Eindrapportage 2018 DCMR

Raadsinformatiebrief-2019-60422-uitvoeringsbeleidsplan-VTH-2019-2022-en-Eindrapportage-2018-DCMR.pdf PDF, 2.53 MB

Metadata

Publicatie datum
16-10-2019
Laatst gewijzigd
16-10-2019 11:05
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2019 112557 inzake beantwoording schriftelijke vragen EVA inzake stikstofproblematiek

Raadsinformatiebrief-2019-112557-inzake-beantwoording-schriftelijke-vragen-EVA-inzake-stikstofproblematiek.pdf PDF, 581.51 KB

Metadata

Publicatie datum
09-10-2019
Laatst gewijzigd
09-10-2019 11:09
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2019 80726 inzake septembercirculaire 2019 gemeentefonds

Raadsinformatiebrief-2019-80726-inzake-septembercirculaire-2019-gemeentefonds.pdf PDF, 1.43 MB

Metadata

Publicatie datum
09-10-2019
Laatst gewijzigd
09-10-2019 11:09
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2019 112912 Aangekondigd marktinitiatief ontwikkeling woningbouw op de Mariput locatie

Raadsinformatiebrief-2019-112912-Aangekondigd-marktinitiatief-ontwikkeling-woningbouw-op-de-Mariput-locatie.pdf PDF, 428.97 KB

Metadata

Publicatie datum
09-10-2019
Laatst gewijzigd
09-10-2019 11:09
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 2019 97137 over de stand van zaken van het onderzoek naar de brandveiligheid van gevels gemeente Albrandswaard

Raadsinformatiebrief 2019 113835 MPOt 2019

3-Raadsinformatiebrief-2019-113835-MPOt-2019.pdf PDF, 523.94 KB

Metadata

Publicatie datum
02-10-2019
Laatst gewijzigd
02-10-2019 15:07
Zichtbaarheid
Openbaar