Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling

SVHW is een zelfstandige overheidsorganisatie, met een eigen bestuur. Wethouders van de gemeenten en dagelijks bestuursleden van het Waterschap en RAD vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur.

De bestuurlijke organisatie van het openbaar lichaam is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en in de gemeenschappelijke regeling SVHW. In de gemeenschappelijke regeling zijn onder meer de bevoegdheden, bestuursorganen, begroting, jaarrekening, kostentoerekening, toetreding en uittreding van de deelnemers geregeld.

Het rechtsgebied waarvoor deze regeling geldt omvat het grondgebied van de gemeenten en het beheersgebied van het Waterschap.