Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond)

De GGD Rotterdam-Rijnmond bewaakt en bevordert de gezondheid van de bewoners van het werkgebied. De openbare gezondheidsdienst heeft een scherp oog voor wat de samenleving van ons vraagt. Ze grijpt actief in om de gezondheid van mensen te beschermen.

zie ook: www.ggdrotterdamrijnmond.nl

Samenwerken, gezondheidswinst en gezonde organisatie

Wie gezond is, leeft meestal prettiger en doet makkelijker mee in de samenleving. En goed kunnen meedoen op het gebied van werk, opleiding, sport of op ander terrein bevordert de gezondheid. Om daar verder op te bouwen moet de basis stevig zijn. Dat wil zeggen: handhaven van een gezonde leefomgeving, voorkomen van ziekten en zorgen dat die zo snel mogelijk worden opgespoord en bestreden. Maar ook samenwerken met anderen buiten het gezondheidsdomein. Zoals met bedrijven en met organisaties actief op het terrein van werk, opleiding en sport.

De medewerkers van de GGD zetten zich dagelijks in voor de gezondheid van meer dan 1,2 miljoen mensen in stad en regio. De GGD Rotterdam-Rijnmond is een van de grootste van het land. Het werkgebied is gevarieerd en de werkzaamheden zijn veelzijdig. Daarbij gaat de GGD nieuwe initiatieven en experimenten niet uit weg. En met resultaat. Met samenwerking in de jeugdgezondheidszorg, de aanpak van verslavingen en het tegengaan van seksueel overdraagbare aandoeningen lopen we voorop. Als het om adviezen aan burgers en professionals in de volksgezondheid gaat, is de GGD betrouwbaar en gezaghebbend.

De laatste jaren kijken we met een steeds bredere blik naar gezondheid. Samen met gemeenten, betrokken organisaties en professionals werken we niet alleen aan ziektebestrijding, maar ook aan een gezonde leefstijl, leefomgeving, goede zorg voor iedereen en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Preventie staat hoog op onze agenda. We geven extra aandacht aan groepen die grote gezondheidsrisico’s lopen en aan mensen die in de knel zitten. We zoeken ze op en blijven dat doen. En als hun gezondheid of van hun omgeving gevaar loopt, grijpen we actief in.