Natuur- en recreatiegebied IJsselmonde

n het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde werken de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht samen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in het recreatiegebied IJsselmonde. Het schap is opgericht vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 

Vergaderen
Het Algemeen Bestuur bestuurt het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, het Dagelijks Bestuur stuurt de dagelijkse aangelegenheden aan. 

Openbaar
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.
Stukken